הספרים של פרופסור טומטיס v1.0

פרופסור טומטיס מסביר את החשיבות של השמיעה של כל בן אדם
מראה איך איכות הקול מכשירה את הביטוי שלנו התקשורת שלנו אבל גם את היכולת להצליח ופיתוח אישי


L'oreille a quatre fonctions :

1L'oreille et la vie


L oreille et la vie

הקשבה לסביבה מאת אלפרד טומטיס

Le Pr Alfred Tomatis, spécialiste de renommée mondiale, nous fait partager dans ce livre son itinéraire de recherche sur l'audition, la langue et la communication.

Langue : Français Éditeur : LGF - (1999) Collection : Livre de poche

Format : Poche - 440 pages ISBN : 2253081957 Dimensions (en cm) : 11 x 18

22 האוזן והקול מאת אלפרד טומטיס. פטריק גיום


L oreille et la voix 1

L oreille et la voix 2

L oreille et la voix 3

L'oreille et la voix de Alfred Tomatis, Patrick Guillaume (Illustrations), Valérie Simon (Illustrations)

Langue : Français Éditeur : Robert Laffont (24 avril 2001)

Collection : Collection Réponses Format : Broché ISBN : 2221094816 Dimensions (en cm) : 3 x 16 x 24

3האוזן והשפה מאת אלפרד טומטיס


L oreille et le langage 1

L oreille et le langage 2

L oreille et le langage 3

L'oreille et le langage de Alfred Tomatis Langue : Français Éditeur : Seuil (20 février 1991)

Collection : Points Sciences Format : Poche - 184 pages Nouv. éd édition ISBN : 2020130319 Dimensions (en cm) : 1 x 11 x 18

4הקשבה לסביבה


Ecouter l'univers

Ecouter l'univers de Alfred Tomatis Langue : Français Éditeur : Robert Laffont (1999)

Collection : Collection Réponses Format : Broché - 297 pages ISBN : 2221077334 Dimensions (en cm) : 3 x 15 x 24

5הקול אנרגי


La voix energie

הקול אנרגי : כלי של רגשות מאת ג׳אק בונום

de Jacques Bonhomme Langue : Français Éditeur : Dangles (1999)

Collection : Psycho-soma Format : Broché - 214 pages ISBN : 2703304889

6קול דיבור קול שירה


Voix parlee voix chantee

קול דיבור , קול שירה מבחן וטרפיה מאת פרונסואה אסטיין

de Françoise Estienne

Langue : Français Éditeur : Editions Masson (1998) Collection : Collection Orthophonie

Format : Broché - 194 pages ISBN : 2225828652 Dimensions (en cm) : 1 x 16 x 24

7When Listening Comes Alive


When listening comes

The ear and language

Ear

When Listening Comes Alive: A Guide to Effective Learning and Communication de Paul Madaule

ASIN : 0969707916 Dimensions (en cm) : 1 x 15 x 23

8אפקט מוצראט


Pourquoi Mozart

אפקט מוצראט: היעילות של המוזיקה על הגוף והרעיון מאת דון קמפבל

de Don Campbell, Louise Drolet (Traduction)

Langue : Français Éditeur : Le Jour (1998) Format : Broché - 349 pages ISBN : 2890446387 Dimensions (en cm) : 3 x 15 x 23

9מלב של האוזן לאוזן של הלב


Du coeur de l'oreille a l'oreille du coeur

מלב של האוזן לאוזן של הלב: שמיעה הקשבה והבנה

de Anny Pelouze

Langue : Français Éditeur : Dervy (22 octobre 2002) Collection : Vie et symboles Format : Broché - 317 pages ISBN : 2844541917 Dimensions (en cm) : 14 x 2 x 22

10Partager l'essentiel


Partager l'essentiel

Partager l'essentiel : Entretiens de Annie Jeanneret

Langue : Français Éditeur : Le Castor Astral (1 novembre 1994) Collection : Investigations Format : Broché - 203 pages

ISBN : 2859202455Dimensions (en cm) : 2 x 14 x 20

11L'effet mozart sur les enfants


L'effet mozart

L'effet mozart sur les enfants de Campbell

Langue : Français Éditeur : Editions du Jour (7 février 2002) Format : Broché ISBN : 2890446905Dimensions (en cm) : 2 x 16 x 23

12Le bruit


Le bruit

Le bruit de Lison Méric, Société suisse pour la protection de l'environnement

Langue : Français Éditeur : Georg (18 février 1997) Collection : Dossiers de l'environnement Format : Broché - 124 pages

ISBN : 2825704776 Dimensions (en cm) : 1 x 15 x 21

13Le foetus et notre inconscient


Le foetus dans notre inconscient

Le foetus et notre inconscient : Les traces inconscientes de la vie psychique primitive de Jean-Michel Henriet

Langue : Français Éditeur : Dunod (13 mai 2004)Collection : Psychisme

Format : Broché - 336 pages 1e édition ISBN : 2100483676 Dimensions (en cm) : 15 x 2 x 24

14La Voix dévoilée


La voix devoilee

La Voix dévoilée présenté par Richard Cross

Langue : Français Éditeur : Romillat Format : 192 pages ISBN : 2-87894-007-5

Et bien d'autres excellents livres sur le sujet.

Revenez régulièrement, cette liste sera complétée.

merci de votre visite et bonne lecture

Shmuel Haggaï 01 01 2018