דיסלקסיה - דיספרקציה - דיסקלקוליה - דיסאורטוגרפיה v1.0


1דיסלקסיה

דיסלקסיה

דיסלקסיה : הינה ההפרעה המוכרת ביותר בקרב הקהל הרחב. נוטים לכלול ל"דיסלקסיה" כל הפרעה הקשורה למילים או כתיב. דיסלקסיה הינה לקות למידה ותוצאתה קושי בקריאה. מדובר בהפרעה בהליכים קוגניטיביים המונעת מהתלמיד להתפתח בתחום השפה (הקריאה).תלמיד הלוקה בדיסלקציה אינו יכול לעבד ולנתח את המידע הנדרש כדי לקרוא טקסט בצורה ראויה

הסטטיסטיקה מצביעה על תוצאות חיוביות בתחומים הבאים: קשב וריכוז, זיכרון, קריאה, כתיבה, מוטיבציה, אינטגרציה גופנית, התפתחות הילד, ביטחון עצמי ועצמאות.

הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, ללא התחייבות, לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי על אפשרויות הטיפול בליקויי למידה שמרפאת טומטיס-ישראל מעניקה לכם.

2דיספרקציה

dyspraxia

דיספרקציהAnchor .

מדובר בהפרעה מוטורית שבמקרים רבים לא נבחנת. תסמיני הדיספקרציה הינם קשיים מוטורים בקואורדינצית התנועות כאשר אין שיתוק וניוון שרירים. המטופל סובל מאי-יכולת לבצע תנועות באופן אוטומטי והוא נאלץ להשקיע מאמץ ריכוז בכל תנועה

אחת הסיבות לכך שדיספרקציה אינה מטופלת כראוי היא כי ברוב המקרים, האבחון מסתכם ב"עיכוב התפתחותי שכלי" או גרוע מזה נקבע "חוסר רצון שיתוף פעולה של הילד"

הסטטיסטיקה מצביעה על תוצאות חיוביות בתחומים הבאים: קשב וריכוז, זיכרון, קריאה, כתיבה, מוטיבציה, אינטגרציה גופנית, התפתחות הילד, ביטחון עצמי ועצמאות.

הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, ללא התחייבות, לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי על אפשרויות הטיפול בליקויי למידה שמרפאת טומטיס-ישראל מעניקה לכם.

3דיסקלקוליה

dyscalculia

דיסקלקוליה :קושי למידה ספציפי במתמטיקה הנובע מגרעון בתפיסה חזותית,ובאה לידי ביטוי באי-יכולת לבצע פעולות חישוב פשוטות כגון חיבור, חיסור, כפל וחילוק. דיסקלקוליה אינה קשורה לאינטליגנציה -ההפך: דיסקלקוליה נבחנת כאשר רמת

המתמטיקה של הנבדק נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לרמה הכללית שלו: גיל, השכלה, רמת המשכל

דיסקלקוליה יכולה להיגרם מפגיעה מוחית – מדובר בדיסקלקוליה נרכשת. לפעמים, פציינטסובל שנים רבות מדיסקלקוליה שלא טופלה והחמירה עם הזמן – זוהי דיסקלקוליה נרכשת

לעיתים, סובל המטופלשנים רבות מדיסקלקוליה שלא טופלה והחמירה עם הזמן – אך לא נובעת מפגיעה מוחית- זוהי דיסקלקוליה התפתחותית

הסטטיסטיקה מצביעה על תוצאות חיוביות בתחומים הבאים: קשב וריכוז, זיכרון, קריאה, כתיבה, מוטיבציה, אינטגרציה גופנית, התפתחות הילד, ביטחון עצמי ועצמאות.

הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, ללא התחייבות, לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי על אפשרויות הטיפול בליקויי למידה שמרפאת טומטיס-ישראל מעניקה לכם.

4דיסאורטוגרפיה

Disaortografia

דיסאורטוגרפיה:(Dysorthography)- בהפרעה כזו סובל התלמיד מקשיי למידת חוקי הדקדוק, אי-יכולת מוחלטת לכתובמילים ללא שגיאות כתיב, לחבר משפט, חוקי נטיעת הפועל מעורפלים בעיניו. מאוד קשה לתלמיד הסובל מדיסאורטוגרפיה לרשום מילים במדויק, וכל הכתבה בסיסית הופך לעינוי. כתוצאה מההפרעה זו, נרגשת איטיות בביצועים, התלבטויות רבות, שגיאות כתיב, השמטת הברות (Syllable)

הסטטיסטיקה מצביעה על תוצאות חיוביות בתחומים הבאים: קשב וריכוז, זיכרון, קריאה, כתיבה, מוטיבציה, אינטגרציה גופנית, התפתחות הילד, ביטחון עצמי ועצמאות.

הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר, ללא התחייבות, לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי על אפשרויות הטיפול בליקויי למידה שמרפאת טומטיס-ישראל מעניקה לכם.

Shmuel Haggaï 28 09 2018