הקול מכיל רק מה שהאוזן שומעת v1.0


Shmuel Haggaï Tel: 054.64.85.357 France : 01.77.47.10.13

1הקול מכיל רק מה שהאוזן שומעת

במידה ומחזירים לאוזן את יכולתה להקשיב לתדרים מסוימים, אלו מיידית ובצורה תת-הכרתית (לא תלויות כלל ברצון או בחוסר רצון), מביאים לשיפור היכולת הקולית.

ניתן לשנות את היכולת הקולית באופן קבוע ורציף על ידי שימוש בגירוי צלילי לזמן נתון. כלומר ניתן להשיג שינוי קבוע בעזרת השיטה, אותו שינוי מוטבע במוח, ולכן מתבטא באופן רציף ומתמשך לאחר גמר הטיפול ובלעדיו

Shmuel Haggaï 27 09 2018