ד"ר אלפרד טומטיס v1.0


נשיא האיגוד הבינלאומי של האודיו-פסיכו-פונולוגיה

1 (1920 - 2001)ד"ר אלפרד טומטיס

נשיא האיגוד הבינלאומי של האודיו-פסיכו-פונולוגיה

Shmuel Haggaï 28 09 2018